Η δυσθρεψία μπορεί να εμφανιστεί με διάφορα συμπτώματα, όπως η ανεξήγητη απώλεια βάρους, η έλλειψη όρεξης για φαγητό, η εξάντληση, η αδυναμία και η δυσκολία στην κίνηση. Σε περίπτωση που έχετε υποψία ότι εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο παρουσιάζει συμπτώματα δυσθρεψίας (υποθρεψίας), χρησιμοποιήστε την έξυπνη εφαρμογή της Docandu, που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας, η οποία θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε την πιθανότητα ύπαρξής της.

Βήματα αξιολόγησης
δυσθρεψίας

Καταγραφή συμπτωμάτων

Καταγραφή
συμπτωμάτων

Θα σας ζητηθεί να απαντήσετε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τα συμπτώματα που παρουσιάζετε, όπως π.χ. η ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Ιατρικό Ιστορικό

Ιατρικό
Ιστορικό

Έπειτα θα σας ζητηθεί να απαντήσετε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με το ιατρικό σας ιστορικό.

Δωρεάν αξιολόγηση

Δωρεάν
αξιολόγηση

Η εφαρμογή επεξεργάζεται τις απαντήσεις σας και σας παρέχει αξιολόγηση.

Επικοινωνία με γιατρό

Επικοινωνία
με γιατρό

Δυνατότητα επικοινωνίας με γιατρό της Docandu, για την παροχή συμβουλών για τη διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συμβουλές που παρέχονται μέσω αυτής της εφαρμογής δεν αποτελούν επίσημη ιατρική γνωμάτευση, αλλά μια γενική αξιολόγηση βάσει των απαντήσεων σας.

Διάγνωση από
τον γιατρό σας

Εάν σύμφωνα με τη διατροφική σας αξιολόγηση διατρέχετε κίνδυνο δυσθρεψίας (υποσιτισμού), επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας ιατρό για να σας παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές διαχείρισης και αντιμετώπισης της κατάστασης.

Διάγνωση από τον γιατρό σας

*Αυτή η εφαρμογή, έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί αποκλειστικά από την Docandu. Η Νumil Hellas A.E. δε φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που κοινοποιούνται από την εφαρμογή, την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούνται μέσω αυτής και τις συμβουλές που παρέχονται από τους ιατρούς της Docandu.